Jídelna

Jídelní lístek

Aktuálně

Od 1.4. 2023 se zvyšují ceny stravenek. Doporučujeme rodičům, aby si navýšili měsíční zálohy na stravu dětí.

Ceny stravenek od 1. 4. 2023

Žáci 7-10 let 33,-Kč

Žáci 11-14 let 35,-Kč

Žáci nad 15 let 38,-Kč

Alergeny a jejich označování ve školní jídelně.

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12. 2014. Pokud sáhneme po evropské legislativě, je to směrnice 2000/2013/ES pro označování potravin. Ta bude nahrazena nařízením 1169/2011/EU, čl. 44,odst.1 a) o poskytování informací o potravinách spotřebitelům .

Proto od příštího týdne bude na našem jídelním lístku, za každým jídlem, uvedeno číslo přítomného alergenu. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Seznam alergenů (PDF)

Sdělení rodičům,

na jídelním lístku, který je vypracovávám jeden měsíc dopředu nejsou uvedeny doplňky k obědu. Důvodem je výše finančního limitu na nákup potravin, nabídka ovoce od dodavatelů, provozní důvody. Pravidelně je dětem, v rámci pitného režimu, ke každému obědu podáván nápoj – čaj, sirup, džus, ke sladkým jídlům mléčný nápoj – kakao, horká čokoláda, bílá káva, ovocný koktejl. Mimo to ještě ovoce, moučník, musli tyčinka, džusík, mléčný výrobek. Například v měsíci lednu děti dostaly: Mrkvový dezert, banán, pomeranč, tvarohového míšu, banán, čokoládový řez s jahodou, jablko, mandarinku.

Obědy lze objednávat na termilálu umístěném ve školní jídelně pouze dva dny předem. Terminál to jinak nedovolí!!!

Prosíme všechny strávníky, aby využívali možnosti objednávat si obědy na 14 dní dopředu, jinak nemůžeme vyloučit změny v jídelním lístku z důvodu chybějících surovin!

Prodej stravenek (doplnění kreditů), pokud nebude uvedeno jinak, probíhá vždy první tři pracovní dny v měsíci v době od 7 - 14,30 hod.

Fotogalerie školní jídelny

Foto: Fotografie obědů ze ŠJ rok 2015

Foto: Fotografie obědů ze ŠJ rok 2013

Foto:Prezentace firmy IDS-Alpský knedlík

Foto: Slavnostní raut

 

Vážení rodiče,

již druhý školní rok je v provozu nový program „Objednávání stravy přes internet.“ Musím Vás pochválit jak jste se všechno rychle naučili a ve velkém počtu tuto službu využíváte. Na stravu posíláte včas a s předstihem, vybíráte si obědy týden dopředu a to nejlépe ve středu večer na celý další týden. Z vážných důvodů, kdy dítě onemocní a není ve škole, si sami přes internet, ještě týž den do 8:00 hodin,odhlašujete stravu. Tím vším šetříte čas můj i Váš a peníze za telefonování.

Přesto nás tíží ještě pár nedostatků, které musíme doladit.

Děti čím dál častěji zapomínají čipy. Při odebírání obědu u výdejního okénka tak zdržují ostatní vzorné žáky v řadě. To nás donutilo přistoupit na 2. ZŠ i na 1. ZŠ k tomuto opatření. Žák, který zapomene čip bude odeslán na konec řady a vyčká až paní kuchařky ověří totožnost, zda má oběd objednaný a to 1 nebo 2. Další možnost je, že ještě před zahájením vyučování navštíví kancelář školní jídelny a vyžádá si od paní vedoucí písemné potvrzení, že má oběd na tento den objednán.

Každý do toho mluví

Kromě globálního oteplování, terorismu a negativní odchylce některých medií ohrožuje lidstvo na jedné straně hlad a na druhé straně nezřízené přejídání, a to i přesto, alespoň v naší středoevropské kotlině, že trh s potravinami je přeplněn /ne/kvalitním a drahým zbožím. Na štěstí máme k dispozici celou řadu kvalifikovaných i amatérských rádců, kteří poradí, jak ven z této prekérní situace. Pan ministr má spolu se zákonodárci snahu o další dodatečné zdanění některých potravin, které mohou být při současném omezení pohybu a i ostatní fyzické aktivity rizikové vzhledem k jejich značnému energetickému obsahu. V Dánsku např. zdanili sýry s vyšším obsahem tuku, v Anglii je opatřují barvami semaforu, aby zákazník věděl, co jíst a co nejíst: zelená ano, červená ne, sýry většinou ne, protože mají moc tuku. Zkuste eidam s 20% tuku a spláčete nad senzorickou kvalitou, protože to nechutná. Tuk je totiž nositelem chuti, stejně jako cukr a potraviny bez chuti nejsou našim ideálem. Dvě skupiny potravin se těší mimořádné pozornosti úřadů. Jsou to biopotraviny a potraviny z geneticky modifikovaných organismů/GMO/. Biopotraviny mají snad nejlépe propracovaný marketing, ale jejich přínos pro zdraví spotřebitelů je v odborných kruzích přinejmenším sporný. Spíše než o výživě je to směr zelené politiky. Chybí důkazy jejich prospěšnosti. Nejkontroverznějšími tvrzeními jsou různá výživová a zdravotní tvrzení s dílny lidové tvořivosti, potravinové mýty, které nabízí server na internetu. Tam se můžeme dočíst o bezbřehé naivitě a naprosto nepřijatelným doporučením, která jsou v rozporu se všemi teoretickými i praktickými znalostmi a zkušenostmi. Co z toho plyne pro spotřebitele potravin??? Při dnešním výběru na trhu Vám přece zdravý rozum, zkušenost a cena napoví, co je dobré a účelné a co ne. Strava má být pestrá a správná výživová doporučení se vyznačují nejen jednoduchostí a srozumitelností, ale také tím, že je všichni známe. Jezte pestrou stravu, neexistuje škodlivá potravina.Ale rizikové bývá množství její spotřeby. Udržujte si vhodnou tělesnou hmotnost. Omezte tučná jídla. Jezte zeleninu, ovoce a obiloviny.Nepřeslazujte. Nepřesolujte. Pijte dostatek tekutin. Podle možností sportujte. A ty ostatní rady zvažujte svým rozumem.

Historické zamyšlení k 50. výročí školního stravování

RNDr.Jitka Krmíčková, MŠMT, Bc.Anna Packová a Bc.Alena Strosserová, Spol.pro výživu

Je zvykem se na začátku roku ohlednout za ten uplynulý a udělat rekapitulaci toho, co se vydařilo, i toho co už nám připadá vydařené méně. I letos to máme v úmyslu, ale to ohlédnutí bude směřovat dál než jen k minulému roku, ale zpátky, nejméně 50 let.

V roce 2013 totiž školní stravování oslavilo dvě významná výročí. Od roku 1953 uběhlo 60let, kdy se u nás začalo masivně budovat školní stravování. A od roku 1963 je to rovných 50 let, co vyšla první směrnice o školním stravování, která dala tomuto systému řád, ze kterého postupně vznikl systém, který u nás funguje dodnes.

Takový dlouhý časový úsek fungování jednoho systému určitě stojí nejen za oslavu, ale i za pozornost. A to nejen nás, kteří v této oblasti pracujeme, ale především široké veřejnosti, aby si všichni uvědomili, co je provází od útlého dětství.

Jak všichni víme, historie školního stravování sahá až ke konci 2. světové války. Po ní si všichni uvědomili, že válečným strádáním byla nejvíce postižena nejmladší generace a tak se snažili dětem podávat vyváženou stravu, aby se rychle zregenerovaly a začaly se zdravě vyvíjet. Období to bylo složité a proto trvalo téměř 10 let, než se školní stravování rozšířilo a začalo fungovat systémově. Jeho prvořadým úkolem bylo děti nasytit.

Jak šel čas a zlepšovalo se stravování obyvatel začali si pracovníci školního stravování uvědomovat, že není důležité děti jen nakrmit, ale také je začít stravovat vhodně, aby dostávaly všechny živiny ve správném poměru důležitém ke zdravému vývoji a růstu. Na vypracování výživových doporučení se už tehdy podílela Společnost pro výživu, která tak stála u zrodu školního stravování u nás. A proto v roce 1963 vyšla první směrnice ministerstva školství, která obsahovala i výživová doporučení, kterými se školní stravování mělo řídit.

Od roku 1963 se tedy datuje náš systém školního stravování. Postupem času byl stále modernizován,ale jeho podstata vydržela dodnes. A to i po roce 1989, kdy se v našem státě hodně změnilo a zavrhovaly se systémy vzniklé za minulého režimu. Je zřejmé, že to bylo zásluhou prospěšného a politického systému školního stravování, jehož důležitost si uvědomovali i porevoluční politici. Neboť jen absolutně nerozumný člověk by zrušil, co se osvědčilo po několik generací.

Takto vyrovnaný a dlouholetý systém je skutečně ojedinělý nejen v Evropě, ale i ve světě. Školní stravování není jen naší postsocialistickou výsadou, ale i v jiných zemích po celém světě se snaží své potomky stravovat v době docházky do školy. Jsou tedy státy, kde školní stravování založili už před námi, ale na rozdíl od nás jim nevydrželo. Nyní tyto státy budují zaniklé systémy, aby poskytovaly dětem zdravou stravu a bojovali tak u nich proti civilizačním chorobám. Opět zakládají školní stravování, ale pouze regionálně, a není tak systematické a regulované jako u nás. Pokud mají možnost náš systém poznat, netají se obdivem k jehopropracovanosti a stabilitě. Je škoda, že nám chybí odvaha předvést celému světu, že u nás umíme něco perfektně a můžeme si dovolit to jiné země učit.

Škola je prostředím, ve kterém děti tráví poměrně dlouhou dobu, a které se podílí na utváření postojů, ovlivňujících mimo jiné i stravovací návyky a vztah k pohybové aktivitě, která významně působí na jejich tělesnou hmotnost. Škola se tak stává ideálním místem, které může ovlivnit zdraví dítěte pro celý život.

Podíl školních jídelen na výchově dětí ke zdravému životnímu stylu je v poslední době velmi diskutovaným tématem, jehož výsledkem je potvrzení nezastupitelnosti této instituce ve stravovacích zvyklostech našich dětí. V současné době je na školní jídelny čím dál častěji vznášen požadavek, aby připravily pro děti jídlo zdravé, chutné a naučili je zároveň pokrm sníst. Požaduje se po nich aby místo rodičů vedly děti ke správným stravovacím návykům, a je jim kladeno za vinu, že malí strávníci jsou vybíraví, a to, co je jejich zdraví prospěšné konzumují s nechutí. A přitom je to právě rodinné prostředí, které přivádí do škol nastupující mladou generaci, která je v oblasti výživy někdy až žalostně nevědomá.

Je smutné, že se veřejnost na podpoře našeho jedinečného školního stravovacího systému moc nepodílí a spíše na něm hledá závady a jeho neúspěchy. Přitom je to právě školní stravování, které může v tomto směru významně pomoci v rozvoji zdravé a vzdělané mládeže.

Školní stravování v číslech:

  • v roce 1953 u nás bylo registrováno přibližně 3.500 školních jídelen
  • v roce 2013 jich je 8.125
  • počet strávníků v roce 1953 byl asi 308.000
  • v roce 2013 jich je 1.650.000
  • počet pracovníků školních jídelen v roce 1953 přibližně 6.200
  • v roce 2013 je jich 32.850

Čerpáno z odborného časopisu „Výživa a potraviny 1/2014“

Jak naše kuchařky připravují pohoštění k výročí školy


Ukázky obědů ze školní jídelny

Ukázky obědů uvařených ve školní jídelně v průběhu měsíce února, března a dubna 2015.


Slavnostní raut

Slavnostní raut ke Dni učitelů.Logo 2. ZŠ Napajedla

2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace,

Komenského 298, Napajedla 763 61

Telefon: 577 941 093
Mobil: 774 601 196
E-mail: podatelna@2zsn.cz
Nahoru Přesunout se na začátek stránky
Do konce školního roku zbývá© 2018 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace, Komenského 298. Všechna práva vyhrazena
Realizace rotate Rotate