Kariérové poradenství

Vážení rodiče, 

naše škola nabízí Vám i Vašim dětemnásledující služby z oblasti kariérového poradenství: 

 • hledánívhodných směrů vzdělávání a profesní orientace Vašich dětí, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření 

 • pomoc při objevování zájmů žáků, jejich preferencí a předpokladů 

 • doporučení vhodných informačních zdrojů a vhodných poradenských subjektů v návaznosti na žákovu situaci a poradenské potřeby 

 • podpora žáků při volbě dalšího vzdělávání a při výběru povolání 

 • identifikace nadání/potenciálu každého žáka 

 • komunikace s rodiči, včetně skupinového poradenství pro žáky a rodiče 

 • podpora žáků s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených předčasným ukončením studia při výběru povolání 

 • spolupráce s krajskými institucemi, organizacemi a firmami při realizaci průřezového tématu Člověk a svět práce ve školách a podpoře při vstupu na trh práce, realizace exkurzí, spolupráce s ÚP ČR a poradenskými pedagogickými pracovišti. 

 • efektivní styly učení 

 • tvorba životopisu, motivačního dopisu, odvolání  

 • co s tím, když dítě nebaví učení; jak se správně a efektivně učit 

Těším se na spolupráci. 

Mgr. Kristýna Marková 

Konzultační hodiny pro žáky: pondělí 13:30-14:15, čtvrtek 13:30-14:15 

Konzultační hodiny pro rodiče: dle předchozí domluvy 

Kontakt: Markova.K@2zsn.cz 

 

 


Logo 2. ZŠ Napajedla

2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace,

Komenského 298, Napajedla 763 61

Telefon: 577 941 093
Mobil: 774 601 196
E-mail: podatelna@2zsn.cz
Nahoru Přesunout se na začátek stránky
Do konce školního roku zbývá© 2018 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace, Komenského 298. Všechna práva vyhrazena
Realizace rotate Rotate