Pracujeme s radostí

  • Projekt: Pracujeme s radostí reg. č. CZ.1.07/1.1.00/57.1464 v rámci OPVK
  • Poskytnutá dotace na projekt 204 112, 00 Kč.
  • Zahájení projektu 1. 9. 2015
  • Ukončení projektu 31. 12. 2015

Klíčovou aktivitou tohoto projektu je rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků. Do vytváření žákovských výrobků je aktivně zapojeno 15 žáků druhého stupně ZŠ. Na základě plánu rozvoje technických dovedností žáků je možno z prostředků projektu zajistit kvalitní vybavení školní dílny. Jedná se o nové nástroje, nářadí, materiály…

Pracujeme s radostí

Chlapci ze 7. ročníku 2. základní školy Napajedla byli od 1. září 2015 zapojeni v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost / výzva č. 57 do školního projektu Pracujeme s radostí.

Výstupem tohoto čtyřměsíčního projektu byl rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni a dovybavení školní dílny novým nářadím, které by zkvalitnilo výuku a napomohlo pedagogům v rozvoji žákovských kompetencí.

Celková dotace činila 204 112, Kč -, z toho 177 863,- Kč posloužilo na nákup nového nářadí do školní dílny.

Úkolem žáků bylo při týmové spolupráci zhotovit ptačí budky, které budou rozmístěny v okolí školy. Žáci si tak mohli v průběhu projektu osvojit základy technického zobrazování, týmové spolupráce, plánování a procvičit práci na PC při vyhledávání informací a tvorbě vlastního portfolia.

2. základní škola Napajedla - S. GabrielLogo 2. ZŠ Napajedla

2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace,

Komenského 298, Napajedla 763 61

Telefon: 577 941 093
Mobil: 774 601 196
E-mail: podatelna@2zsn.cz
Nahoru Přesunout se na začátek stránky
Do konce školního roku zbývá© 2018 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace, Komenského 298. Všechna práva vyhrazena
Realizace rotate Rotate