Pro rodiče (budoucích) prvňáčků

Vážení rodiče,

zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění uvádí: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době

od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Nabízíme Vám možnost vytištění a vyplnění tiskopisů k zápisu v klidu domova.

Pokud nemáte možnost tisku, obdržíte je k vyplnění přímo u zápisu v naší škole.

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li zákonný zástupce dítěte o odklad školní docházky, odloží ředitel docházku o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Fotogalerie

Do školy bez obav 2017

Od úterý 25. 4. navštěvuje naši školu čtrnáct budoucích prvňáčků.

Cílem celkem pěti setkání je zdomácnění dětí v budoucí škole a seznámení s novými prostory- jídelny, šaten, třídy a družiny.

Kromě toho si děti vyzkoušejí různé činnosti na rozvoj paměti, pozornosti, matematických představ a orientace v prostoru.

Jejich rodiče vše absolvují se svými dětmi a mohou si vyzkoušet, co jejich ratolesti po prázdninách čeká.


Do školy bez obav

Od poloviny února navštěvuje naši školu dvacet tři budoucích prvňáčků. Cílem deseti setkání je zdomácnění dětí v budoucí škole. Kromě toho si děti zkoušejí  různé činnosti na rozvoj paměti, pozornosti, matematických představ a orientace v prostoru. Jejich rodiče vše absolvují se svými dětmi a mohou si vyzkoušet, co jejich ratolesti po prázdninách čeká.


Zápis žáků do 1. třídy 21. 2. 2016


Návštěva dětí ze školek 20. 1. 2016


Den otevřených dveří 2016


Zápis žáků do 1. třídy 5. 2. 2015


Den otevřených dveří 3. 2. 2015


Návštěva dětí ze školek 2. 2. 2015

Den otevřených dveří pro děti z MŠ Napajedel a Komárova.Logo 2. ZŠ Napajedla

2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace,

Komenského 298, Napajedla 763 61

Telefon: 577 941 093
Mobil: 774 601 196
E-mail: zsnapii@seznam.cz
Nahoru Přesunout se na začátek stránky
Do konce školního roku zbývá© 2018 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace, Komenského 298. Všechna práva vyhrazena
Realizace rotate Rotate