Šablony II.

Název projektu: Šablony II. pro 2. ZŠ Napajedla

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015295

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram realizace projektu:

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2019

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2021

Doba trvání projektu: 24 měsíců

Celková výše dotace: 1 634 670,00 Kč

Z toho: Evropský sociální fond (ESF): 1 389 469,50 Kč (85%)

Státní rozpočet: 245 200,50 Kč (15%)

Cíl projektu: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, personální

podpora, osobnostní a profesní rozvoj zaměstnanců

Příjemce dotace: 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace

Kontaktní osoba: PaedDr. Miroslav Veselý


Logo 2. ZŠ Napajedla

2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace,

Komenského 298, Napajedla 763 61

Telefon: 577 941 093
Mobil: 774 601 196
E-mail: podatelna@2zsn.cz
Nahoru Přesunout se na začátek stránky
Do konce školního roku zbývá© 2018 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace, Komenského 298. Všechna práva vyhrazena
Realizace rotate Rotate