Šablony III.

Název projektu: 2. ZŠ Napajedla – Šablony III.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022867

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram realizace projektu:

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2021

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 6. 2023

Doba trvání projektu: 22 měsíců

Celková výše dotace: 813 504 Kč

Z toho: Evropský sociální fond (ESF): 691 478,38 Kč (85%)

Státní rozpočet: 122 025,62 Kč (15%)

Cíl projektu: Rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Příjemce dotace: 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace

Kontaktní osoba: PaedDr. Miroslav Veselý


Logo 2. ZŠ Napajedla

2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace,

Komenského 298, Napajedla 763 61

Telefon: 577 941 093
Mobil: 774 601 196
E-mail: podatelna@2zsn.cz
Nahoru Přesunout se na začátek stránky
Do konce školního roku zbývá© 2018 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace, Komenského 298. Všechna práva vyhrazena
Realizace rotate Rotate