Šablony pro ZŠ a MŠ

Název projektu: Šablony pro 2. ZŠ Napajedla

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006968

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Doba realizace projektu: Zahájení projektu: 1. 9. 2017 / Předpokládané ukončení projektu: 31. 8. 2019

Celkové zdroje: 1 145 733,00 Kč

Z toho: Evropský sociální fond (ESF): 973 873,05 Kč (85%) / Státní rozpočet: 171 859,96 Kč (15%)

Cíle projektu: Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Příjemce dotace: 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace

Kontaktní osoba: PaedDr. Miroslav Veselý

 


Logo 2. ZŠ Napajedla

2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace,

Komenského 298, Napajedla 763 61

Telefon: 577 941 093
Mobil: 774 601 196
E-mail: podatelna@2zsn.cz
Nahoru Přesunout se na začátek stránky
Do konce školního roku zbývá© 2018 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace, Komenského 298. Všechna práva vyhrazena
Realizace rotate Rotate