Výchovně vzdělávací činnost

 

V průběhu roku pořádáme následující pravidelné akce

 • Sběry papíru, šípků, kaštanů, pomerančové kůry, léčivých bylin, baterií a drobných elektrospotřebičů a další ekologické aktivity
 • Spolupráce žáků 1. a 9. tříd (patronát nad prvňáčky, předávání slabikářů, Sv. Mikuláš, dětský den aj.)
 • Vánoční besídka, vánoční koledování, vánoční turnaje
 • Školní akademie
 • Sportovní den, sportovní reprezentace školy, branný den
 • Recitační soutěž, pěvecké soutěže, karaoke, maškarní karneval
 • Olympiády z českého jazyka, matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu, dějepisu, angličtiny, němčiny s možností postupu do okresních, krajských i celostátních kol
 • Sportovní soutěže /fotbal, házená, vybíjená, florbal, malá kopaná, atletika aj./
 • Výtvarné soutěže, Den dětí, Den otevřených dveří, exkurze, výcviky plavání
 • Besedy /s policií, lékaři, kurátorem, o životním prostředí…/
 • Exkurze, návštěva kulturních akcí /divadelní a filmová představení, koncerty, výstavy/
 • Akce Zdravé zuby, Slabikář dětských práv, školní mléko a ovoce do škol 
 • Přijetí nejlepších žáků u starosty města
 • Vyřazení žáků 9. ročníků
 • Školní výlety a zahraniční zájezdy
 • Lyžařský výcvikový kurz
 • Škola v přírodě
 • Besedy s rodiči budoucích prvňáčků a další akce
 • Kurz pro předškoláky

Termíny všech akcí budou v průběhu školního roku upřesněny!

Nabídka volitelných a nepovinných předmětů

I. Volitelné předměty

8. Třída

 • technické kreslení
 • přírodovědné praktikum
 • základy administrativy
 • sportovní výchova
 • tecnické činnosti
 • konverzace v anglickém jazyce
 • výtvarné činnosti

9. Třída

 • cvičení z českého jazyka
 • cvičení z matematiky
 • domácnost
 • sportovní výchova
 • technické činnosti
 • seminář ze společenskovědních předmětů
 • konverzace v anglickém jazyce
 • výtvarné činnosti

II. Nepovinné předměty

 • náboženství

Školní /či spíše mimoškolní?/ aktivity

Děti mají možnost pracovat v těchto kroužcích:

 • logopedie
 • dyslektický kroužek
 • dopravák
 • florbal
 • míčové hry
 • a dále v řadě kroužků ve školní družině

Otvírací doba školní knihovny

čtvrtek: 13,00 - 14,00


Logo 2. ZŠ Napajedla

2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace,

Komenského 298, Napajedla 763 61

Telefon: 577 941 093
Mobil: 774 601 196
E-mail: podatelna@2zsn.cz
Nahoru Přesunout se na začátek stránky
Do konce školního roku zbývá© 2018 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace, Komenského 298. Všechna práva vyhrazena
Realizace rotate Rotate