Žákovský parlament

 

Co je vlastně školní Žákovský parlament?

  • Žákovský parlament je samostatným orgánem žáků, je volen jednou ročně a v každé třídě od 5. ročníku je zvolen jeden zástupce. 
  • Členové Žákovského parlamentu si volí svého předsedu. 
  • S Parlamentem spolupracují 2 koordinátoři z řad pedagogů, jsou jmenováni ředitelem školy, jsou to p.uč. Talašová a p.uč. Jurásková. 
  • Žákovský parlament se schází jednou za měsíc, v případě potřeby je možné svolat schůzi i mimo stanovené termíny. 
  • Z každého jednání Parlamentu se pořídí zápis, který je zveřejněn na nástěnce Parlamentu. 
  • Členové Žákovského parlamentu o jednání informují žáky ve své třídě na třídnických hodinách.
  • Pro kontakt mezi žáky a parlamentem slouží email: parlament2zsn@seznam.cz

Zápisky z jednání žákovského parlametnu: 


Logo 2. ZŠ Napajedla

2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace,

Komenského 298, Napajedla 763 61

Telefon: 577 941 093
Mobil: 774 601 196
E-mail: zsnapii@seznam.cz
Nahoru Přesunout se na začátek stránky
Do konce školního roku zbývá© 2018 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace, Komenského 298. Všechna práva vyhrazena
Realizace rotate Rotate