EU peníze školám Šablony

EU peníze školám

Naše škola od 23. 8. 2012 realizuje projekt EU peníze školám.

Cílem projektu je pomocí nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání. Naše škola uplatňuje prvky klasického i moderního vyučování a chceme naučit využívat nabyté vědomosti žáků pro praktické užití.

Cílem projektu je vytvořit u každého žáka pozitivní vztah ke vzdělávání a to názornou a efektivní formou za využití ICT. Podporovány jsou takové činnosti, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi učitelem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků.

V návaznosti na uvedené cíle chceme z peněžních prostředků projektu obnovit softwarové a ICT vybavení naší školy, které zprostředkuje moderní způsob výuky umožňující aktivní zapojení žáků do procesu učení. Dále chceme modernizovat stávající tabule v odborných učebnách. Žáci se na počítačích mohou aktivně vzdělávat a připravovat se na výuku. Pedagogům tyto prostředky usnadní náročnou přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech.

Pedagogové budou vytvářet digitální učební materiály do předmětů prvouka, vlastivěda, přírodověda, český jazyk a literatura, zeměpis, fyzika, anglický jazyk, matematika, dějepis, výchova k občanství, informační a komunikační technologie a výukové materiály do přírodopisu a chemie, čímž zvýší kvalitu výuky těchto předmětů.

Budeme motivovat děti pro jejich celoživotní učení a díky modernizaci ICT vybavení je naučíme více využívat informační a komunikační prostředky a technologie. Cílem projektu je rovněž další vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením na čtenářskou a informační gramotnost.

Celková dotace tohoto projektu pro naši školu činí 2 392 800 Kč.

Aktuální informace týkající se projektu: Vytvořené šablony k 1. 9. 2013

 

 


Logo 2. ZŠ Napajedla

2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace,

Komenského 298, Napajedla 763 61

Telefon: 577 941 093
Mobil: 774 601 196
E-mail: podatelna@2zsn.cz
Nahoru Přesunout se na začátek stránky
Do konce školního roku zbývá© 2018 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace, Komenského 298. Všechna práva vyhrazena
Realizace rotate Rotate