Informace pro rodiče

Omlouvání nepřítomnosti

1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastnit se činností organizovaných školou v rámci výchovně vzdělávací práce školy.
2. Každou nepřítomnost ve škole musí mít žák omluvenu rodičem nebo zákon. zástupcem /ZZ/ v žákovské knížce.
3. Nemůže - li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá rodič /ZZ/ jeho uvolnění. Z vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, do dvou dnů třídní učitel. Na dobu delší jak dva dny uvolňuje ředitel školy, kterému rodič /ZZ/ předloží písemnou žádost.
4. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaných důvodů, je rodič / ZZ/ povinen do tří dnů oznámit důvod jeho nepřítomnosti.


Plán třídních schůzek ve školním roce 2023/2024

Září: 19.9.2023 Třídní schůzky pro žáky I.A, I.B, IV.A, IV.B, VI.A, VI.B, VI.C) začátek v 15,30 hod.
Listopad: 14.11.2023 Třídní schůzky (všechny třídy školy) začátek v 15,30 do 17,30 hod. 
Duben: 16.4.2024 Třídní schůzky (všechny třídy školy) začátek v 15,30 dp 17,30 hod. 

Poznámka: Harmonogram třídních schůzek může být v průběhu roku dle aktuální potřeby doplněn. Třídní učitelé mohou z důvodu řešení důležitých záležitostí třídy svolat s vědomím ředitele školy mimořádnou třídní schůzku. Idividuální dle dohody s vyučujícím.


Režim školy:

otevírání školy 7,30 hod.
první zvonění, příprava žáků na výuku 7,40 hod.

0. vyuč. hodina - 7.00 - 7.45 hod.
1. vyuč. hodina - 7.50 - 8.35 hod.
2. vyuč. hodina - 8.45 - 9.30 hod.
3. vyuč. hodina  - 9.50 - 10.35 hod.
4. vyuč. hodina - 10.45 - 11.30 hod.
5. vyuč. hodina - 11.40 - 12.25 hod.
6. vyuč. hodina - 12.35 - 13.20 hod.
7. vyuč. hodina - 13.00 - 13.45 hod. 
8. vyuč. hodina - 13.55 - 14.40 hod.

 Vážení rodiče, uvádějte prosím v žákovské knížce svého dítěte telefonní číslo (nemusí být jen jedno a nemusí být přímo na Vás), na kterém je k zastižení někdo, kdo může v případě nutnosti dítě ze školy vyzvednout.

Nahlaste prosím případnou změnu zdravotní pojišťovny dítěte.

Pracuje vaše dítě s internetem? Bohužel vedle pozitivních stránek užívání internetu se setkáváme i s negativy, podívejte se proto na: Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu.


Logo 2. ZŠ Napajedla

2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace,

Komenského 298, Napajedla 763 61

Telefon: 577 941 093
Mobil: 774 601 196
E-mail: podatelna@2zsn.cz
Nahoru Přesunout se na začátek stránky
Do konce školního roku zbývá© 2018 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace, Komenského 298. Všechna práva vyhrazena
Realizace rotate Rotate