Výchovné poradenství

Kontakt výchovná poradkyně:

Mgr. Hana Jurásková, juraskova.h@2zsn.cz, konzultace: středa 14:00 - 15:00, pátek 9:00 - 10:00 (Po domluvě je možný jiný termín. Na konzultace doporučuji se vždy domluvit dopředu, abych se vám mohla plně věnovat.).

Mgr. Jana Paulová, paulova.j@2zsn.cz, konzultace: úterý 8.50 - 9.35, 12.00-13.00 (Po domluvě je možný jiný termín. Na konzultace doporučuji se vždy domluvit dopředu, abych se vám mohla plně věnovat.).

Organizace přijímacího řízení ve školním roce 2021-2022

Přijímacího řízení se mohou účastnit uchazeči, kteří podali úplnou přihlášku řediteli střední školy v termínu stanoveném školským zákonem:

  • u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2021
  • u ostatních oborů pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2022 

Ve školním roce 2021/2022 proběhnou opět přijímací zkoušky do všech maturitních oborů, všech forem vzdělávání, včetně Gymnázia se sportovní přípravou formou jednotné zkoušky s využitím centrálně zadávaných jednotných testů, jejichž realizací je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum). Jednotné zkoušky se netýkají oborů s talentovou zkouškou, konzervatoře a zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou. Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Jednotnou přijímací zkoušku může uchazeč konat dvakrát. Termíny jednotných přijímacích zkoušek jsou uvedeny ve Sdělení MŠMT (v souborech ke stažení).

Informace (zpracované MŠMT) týkající se přijímacího řízení naleznete na webových stránkách MŠMT (bude průběžně aktualizováno).

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete v souborech ke stažení a v brožuře Kam na školu ve ZK. (Bude průběžně aktualizováno.)

Informace: Zápisový lístek

Zápisový lístek slouží jako potvrzení úmyslu studovat na určité střední škole. Od okamžiku zveřejnění seznamu přijatých žáků ke studiu (na webu SŠ), je nutné do 10 pracovních dnů odevzdat zápisový lístek na školu a obor, kam žák hodlá v příštím školním roce nastoupit ke studiu.

Tím se ZAPÍŠETE ke studiu. Pokud do 10 pracovních dnů lístek nedorazí na školu, budou předpokládat, že nechcete od září nastoupit a škrtnou vás ze seznamu přijatých.

Z toho vyplývá, že vy, co neděláte talentové zkoušky a máte přijímačky normálně v dubnu, budete Zápisový lístek potřebovat až na konci dubna.

 Při výběru střední školy a orientaci v přijímacím řízení pomůžou rodičům stránky:

Vzor přihlášky ke studiu:


Logo 2. ZŠ Napajedla

2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace,

Komenského 298, Napajedla 763 61

Telefon: 577 941 093
Mobil: 774 601 196
E-mail: podatelna@2zsn.cz
Nahoru Přesunout se na začátek stránky
Do konce školního roku zbývá© 2018 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace, Komenského 298. Všechna práva vyhrazena
Realizace rotate Rotate