Informace o přestupu žáků ze spádových obcí do 6. ročníku

Vážení rodiče,

na základě smlouvy mezi Městem Napajedla a Vaší obcí by Vaše dítě mělo od 6. ročníku pokračovat v plnění povinné školní docházky na naší škole. Touto smlouvou však není dotčeno Vaše právo zvolit si pro své dítě jinou školu. Vzhledem k tomu, že již nyní připravujeme organizaci příštího školního roku, potřebujeme nutně vědět, kolik žáků na naši školu do 6. ročníku skutečně nastoupí.

Abyste měli možnost získat o naší škole více informací, nabízím Vám i Vašim dětem možnost zúčastnit se schůzky s vedením školy, která se bude konat ve čtvrtek 21. 3. 2024 v 15.30 hod. ve sborovně naší školy. V rámci schůzky budete seznámeni se školním vzdělávacím programem, nabídkou volnočasových aktivit, s organizací vyučování, se zařazením žáků do tříd, s chodem školy a budou Vám také zodpovězeny případné dotazy.

Na webových stránkách http://www.2zsnapajedla.cz/ v záložce “Informace o škole“ / „Informace o přestupu žáků ze spádových obcí do 6. ročníku“ naleznete formulář „Žádost o přestup“, která je také přílohou tohoto dopisu. Pokud se rozhodnete, že Vaše dítě nastoupí do 6. ročníku na naši školu, vyplňte prosím žádost o přestup a nejpozději do 30. 3. 2024 doručte na adresu školy.

Možnosti doručení do školy:

  • osobní předání na schůzce s vedením školy 21. 3. 2024
  • předání žádosti o přestup ve stávající škole (Pohořelice, Spytihněv)
  • poštou na adresu: 2. základní škola Napajedla, Komenského 298, 763 61 Napajedla
  • osobně do kanceláře 2. základní školy Napajedla
  • naskenovanou podepsanou žádost lze poslat na e-mail: podatelna@2zsn.cz
  • do datové schránky: 55vmv8x

Vážení rodiče, těším se na naši budoucí spolupráci.

S úctou

PaedDr. Miroslav Veselý

v. r. ředitel školy

tel. ředitel školy: 577 941 879 

Virtuální nahlédnutí do naší školy

 


Logo 2. ZŠ Napajedla

2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace,

Komenského 298, Napajedla 763 61

Telefon: 577 941 093
Mobil: 774 601 196
E-mail: podatelna@2zsn.cz
Nahoru Přesunout se na začátek stránky
Do konce školního roku zbývá© 2018 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace, Komenského 298. Všechna práva vyhrazena
Realizace rotate Rotate