Informace o přestupu žáků ze spádových obcí do 6. ročníku

Vážení rodiče, 

     na základě smlouvy mezi Městem Napajedla a Vaší obcí by Vaše dítě mělo od šestého ročníku pokračovat v plnění povinné školní docházky na naší škole. Touto smlouvou však není dotčeno Vaše právo zvolit si pro své dítě jinou školu. Vzhledem k tomu, že již nyní připravujeme organizaci příštího školního roku, potřebujeme nutně vědět, kolik žáků na naši školu do šestého ročníku skutečně nastoupí.  

Abyste měli možnost získat o naší škole více informací, nabízím Vám i Vaším dětem možnost zúčastnit se schůzky s vedením školy, která se bude konat v úterý 29. 3. 2022 v 15.30 hod. V rámci schůzky budete seznámeni se školním vzdělávacím programem, nabídkou volnočasových aktivit, s organizací vyučování, se zařazením žáků do tříd, s chodem školy a budou vám také zodpovězeny Vaše případné dotazy.  

Na webových stránkách http://www.2zsnapajedla.cz/ v záložce „Informace o přestupu žáků ze spádových obcí do 6. ročníku naleznete formulář Žádost o přestup, která je také přílohou tohoto dopisu. Pokud se rozhodnete, že Vaše dítě nastoupí do šestého ročníku na naši školu, vyplňte prosím žádost o přestup a nejpozději do 1. 4. 2022 doručte na adresu školy.  

Možnosti doručení do školy:  

  • poštou na adresu: 2. základní škola Napajedla, Komenského 298, 763 61 Napajedla  
  • osobně do kanceláře školy 
  • naskenovanou podepsanou žádost lze poslat na e-mail: zsnapii@seznam.cz  
  • do datové schránky: 55vmv8x 

S úctou 

PaedDr. Miroslav Veselý   (ředitel školy)  

 V Napajedlích 9. 3. 2022 

 tel.škola:  577 941 093 

tel. řed. školy: 577 941 879 

e-mail: zsnapii@seznam.cz 

www: 2zsnapajedla.cz 

 

Virtuální nahlédnutí do naší školy

 


Logo 2. ZŠ Napajedla

2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace,

Komenského 298, Napajedla 763 61

Telefon: 577 941 093
Mobil: 774 601 196
E-mail: podatelna@2zsn.cz
Nahoru Přesunout se na začátek stránky
Do konce školního roku zbývá© 2018 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace, Komenského 298. Všechna práva vyhrazena
Realizace rotate Rotate