Novinky

15.04.2021 OZNÁMENÍ

Vážení rodiče,

dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně naší základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní (6.00 -16.30 hod.) osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.

Pro děti IZS je školní družinou od pondělí 19. 4. 2021 zajištěn dopolední a odpolední program v neměnné skupině. V rámci programu se děti IZS zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku. Ve školní družině jsou vytvořeny podmínky také pro odpočinkové činnosti, volnou hru a pohybové aktivity venku.

Dohled nad dětmi IZS v rámci školní družiny bude vykonávat vychovatel nebo jiný pověřený pedagogický pracovník.  

Děti IZS mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek jako při prezenční výuce.  Na děti IZS účastnících se programu školní družiny se vztahuje povinnost testování obdobně jako je tomu v týdnu prezenční výuky.

Vybrané profese § Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
  • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů
  • příslušníci ozbrojených sil
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky

 

Vážení rodiče,

v případě, že spadáte do skupiny profesí IZS a máte zájem o tuto službu, informujte nás

do pátku 16. 4. 2021 (12.00 hod.) odpovědí na tuto zprávu přes aplikaci Bakaláři/Komens.

Příslušnost k vybraným profesím ISZ zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele při nástupu žáka do této formy výuky.

 

PaedDr. Miroslav Veselý

ředitel školy

08.04.2021 Důležité oznámení pro rodiče

Obnovení výuky od pondělí 12. 4. 2021 VÍCE ZDE»

23.03.2021 Informace pro rodiče

Informace o přestupu žáků ze spádových obcí do 6. ročníku VÍCE ZDE»»

Dnes máme k obědu

07.05.2021

Polévka: Rissi-Bissi s rýží
K pití: čaj
1: Holandský řízek se sýrem, maštěné brambory, kompot
2: vaří se jedno jídlo
elektronické objednání iCanteen

Kalendář akcí

Značka
Co se u nás děje zajímavéhoLogo 2. ZŠ Napajedla

2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace,

Komenského 298, Napajedla 763 61

Telefon: 577 941 093
Mobil: 774 601 196
E-mail: zsnapii@seznam.cz
Nahoru Přesunout se na začátek stránky
Do konce školního roku zbývá© 2018 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace, Komenského 298. Všechna práva vyhrazena
Realizace rotate Rotate