Poradenská činnost

Výchovné poradenství - kontakty a konzultační hodiny členů ŠP

Výchovné poradenství na naší škole je zaměřeno třemi směry:

1. Speciálně pedagogické poradenství

 • zaměřuje se na výchovu a vzdělávání dětí s jakýmkoliv typem zdravotního postižení, pomoc při nápravě specifických poruch učení a integraci dítěte s postižením do běžných tříd
 • úzce spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou ve Zlíně

2. Kariérové poradenství

 • zaměřuje se na hledání vhodné volby vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění žáků
 • spolupracuje s poradenskými centry – Pedagogicko-psychologickou poradnou Zlín a Informačním centrem ÚP Zlín
 • pořádáme Miniburzu středních škol

3. Školní psycholog

 • individuální práce se žáky 
 • práce se školními kolektivy 
 • poradenství s rodiči při řešení výukových nebo výchovných problémů
 • spolupráce s třídními učiteli při výukových a výchovných obtíží žáků

 

Důležité kontakty:

 • Speciální pedagogické centrum pro sluchově postižené a vady řeči Zlín tel.: 577 221 048
 • SPC při ZŠ a MŠ speciální Kroměříž (tělesně postižení) tel.: 573 345 236
 • SPC Duha (mentálně postižení) tel.: 577 058 252, 736 105 792
 • MUDr. Anna Švehláková (dětský neurolog), Zlín tel.: 577 922 056
 • Informační a poradenské středisko pro volbu povolání na ÚP tel.: 950 175 503

 Střediska výchovné péče (v našem dosahu):

 • Zlín, Středisko výchovné péče DOMEK, Česká ul. 4789, 760 05 Zlín tel: 577 242 786, e-mail: markova@svpdomek.cz
 • Uherské Hradiště, Středisko výchovné péče HELP, Zelené náměstí 1292, 686 01 Uh. Hradiště, tel: 572 564 520, e-mail: svp@svphelp.cz

Institucionální zajištění primární prevence (Krajská pedagogicko-psychologická poradna):

 • Mgr. Michaela Pelajová, Metodička prevence, speciální pedagog, pracoviště Zlín, J. A. Bati 5520 (budova 22.) 761 90 Zlín, tel.: 575 570 491, e-mail: michaela.pelajova@ppporzl.cz

 • Mgr. Bohdana Blažková,Metodička prevence, psycholog, pracoviště Uherské Hradiště, Františkánská 1256 686 01 Uh. Hradiště, tel.: 572 551 352, e-mail: bohdana.blazkova@ppporzl.cz

 • Mgr. Zbyněk Ořechovský, vedoucí pracoviště Kroměříž, psycholog, KPPP a ZDVPP Zlín, pracoviště Kroměříž, Jánská 197, 767 01 Kroměříž, tel.: 575 570 564, e-mail: pppkm@ppporzl.czzbynek.orechovsky@ppporzl.cz

 OSPOD Otrokovice: 

 • Radomíra Králová, vedoucí oddělení náhradní rodinná péče, Městský úřad Otrokovice odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice, tel.: 577 680 272, e-mail: kralova@muotrokovice.cz

 • Irena Blatecká, kurátor pro mládež, Městský úřad Otrokovice odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice, tel.: 577 680 425, e-mail: blatecka@muotrokovice.cz

OSPOD Uherské Hradiště:

 • Jana Nohalová, vedoucí oddělení, Městský úřad Uherské Hradiště odbor sociálních služeb a zdravotnictví oddělení sociálně právní ochrany dětí, Protzkarova 33, 686 01 Uherské Hradiště, tel.: 572 525 760, mob.: 720 513 223, e-mail: Jana.Nohalova@mesto-uh.cz

Organizace s pověřením k výkonu sociálně právní ochrany dětí ve Zlínském kraji:

 • UNIE KOMPAS, občanské sdružení, Pod Stráněmi 2505, 760 01 Zlín, tel.: 577 434 428, e-mail: unie-kompas@unko.cz, www.unko.cz (Zaměření: vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje. Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku. Zřizování a provoz zařízení sociálně-výchovné činnosti. Zřizování a provoz výchovně-rekreačních táborů. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě. Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené. Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.) 

 • DOMEK pro preventivní programy zaměřené na děti a mládež a jejich rodiny občanské sdružení, Česká 4789, 760 05 Zlín, tel.: 577 242 789, e-mail: svpdomek@svpdomek.zlinedu.cz (Zaměření: vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě. Pořádání přednášek a kurzů - výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu.)

 • Oblastní charita Uherské Hradiště, Velehradská tř. 247, 686 01 Uherské Hradiště, tel.: 572 555 783, e-mial: tulip.uhradiste@caritas.cz, www.uhradiste.caritas.cz, www.klubtulip.cz (Zaměření: vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě. Zřizování a provoz zařízení sociálně-výchovné činnosti.)
 • Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice, tel. 577 112 031, 577 932 388, e-mail: ndo@otrokovice.charita.cz,tsr@otrokovice.charita.cz, info@otrokovice.charita.cz (Zaměření: pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě. Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené.)

 • Charita Zlín, Burešov 4886, 760 01 Zlín, tel. 577 224 050, 577 241 352, e-mail: chd.zlin@charita.cz, www.zlin.caritas.cz (Zaměření: pomoc při řešení výchovných problémů souvisejících s péčí o dítě. Poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené. Přednášky a kurzy - řešení výchovných, soc. a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu.)

Logo 2. ZŠ Napajedla

2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace,

Komenského 298, Napajedla 763 61

Telefon: 577 941 093
Mobil: 774 601 196
E-mail: podatelna@2zsn.cz
Nahoru Přesunout se na začátek stránky
Do konce školního roku zbývá© 2018 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace, Komenského 298. Všechna práva vyhrazena
Realizace rotate Rotate