Za poznáním do světa

  • Projekt: Za poznáním do světa reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.2016 v rámci OPVK
  • Poskytnutá dotace na projekt 857 789, 00 Kč.
  • Zahájení projektu 1. 7. 2015
  • Ukončení projektu  31.12.2015

Naše škola se zapojila do projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Výzva č. 56.

Škola si vybrala šablony:

  1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
  2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele
  3. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Ad1) Čtenářské dílny budou probíhat do konce roku 2015 v 3., 4., 5. a 6. ročníku, kde žáci budou pracovat podle pracovních listů, budou podporovány a rozvíjeny individuální schopnosti v oblasti čtenářské gramotnosti. Díky tomuto projektu škola získá pro žáky téměř 400 ks knih, v celkové hodnotě téměř 100 000,-, které obohatí školní knihovnu a které žáci budou využívat i v hodinách literární výchovy na 1. i 2. stupni.

Ad2) V průběhu hlavních prázdnin – ve dnech 9. – 23. 8. 2015 absolvovali 3 vyučující naší školy jazykový kurz  ve Velké Británii v městečku Worthing.  Zde zdokonalovali své komunikační  dovednosti, zlepšovali výslovnost. Kurz přispěl k jazykové erudovanosti vyučujících, motivoval je k další práci a dodal příhodné materiály pro výuku žáků.

Ad3) V listopadu 2015 vyjede 40 žáků spolu se svými čtyřmi pedagogy na jazykově vzdělávací pobyt do Londýna. Absolvují jazykový kurz a seznámí se i s nejvýznamnějšími pamětihodnostmi Londýna a okolí.

Celý projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

Čtenářské dílničky

Naše škola v letošním šk. roce 2015 / 2016 reagovala na Výzvu 56 a zapojila se do projektu „ Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.“

Na projektu pracují tyto třídy:

3. A - Mgr. Radka Geržová

4. B - Mgr. Kateřina Kadlčíková

5. B – Mgr. Ivana Antonová

7. A – Mgr. Kateřina Šlímová

Paní učitelky vybraly pro své žáky knihy, které škola zakoupila v rámci tohoto projektu. Dílna čtení je systém práce, který pomáhá žákům v tom, aby se stali skutečnými čtenáři. Čtenářství a míra čtenářské gramotnosti dětí je jedním z významných faktorů určujících jejich úspěšnost ve studiu.

V dnešní době je schopnost čtení pro uplatnění ve společnosti důležitější než kdykoli předtím. Všichni potřebujeme lépe číst, psát, komunikovat.

Žáci ve čtenářské dílně nejen čtou knihy s velkým zájmem, učí se zamyslet nad určitou situací, vytvořit si vlastní názor, umět jej prezentovat před třídou a písemně vyjádřit. V hodinách také vyplňují pracovní listy, které pro ně připravily jejich paní učitelky na základě metod kritického myšlení.

Díky tomuto projektu se žáci zdokonalí v technice čtení, naučí se porozumět čtenému a naučí se pracovat s textem.        

Mgr. Ivana AntonováLogo 2. ZŠ Napajedla

2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace,

Komenského 298, Napajedla 763 61

Telefon: 577 941 093
Mobil: 774 601 196
E-mail: podatelna@2zsn.cz
Nahoru Přesunout se na začátek stránky
Do konce školního roku zbývá© 2018 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace, Komenského 298. Všechna práva vyhrazena
Realizace rotate Rotate