Historie školy

Škola v běhu času - vybrané zápisy ze školních kronik...

Během existence naší školy docházelo k neustálému zdokonalování školního prostředí. Více informací nalezneme ve školních kronikách:

V té ze školního roku 1989/1990 si můžete přečíst: „Velká pozornost byla věnována též vnitřní výzdobě školy. Čelní stěna na spojovací chodbě u školní družiny byla ozdobena malbou s pohádkovým výjevem. Malbu provedl pan Mikeš, otec ředitele školy.“

Školní rok 1990/1991 si můžete přečíst: „Velmi se osvědčilo i zavedení pitného režimu pro děti, který jsme uvedli v život jako jedna z prvních škol na okrese. Pro relaxaci a zdraví dětí přispívá i využívání nádvoří školy o velkých přestávkách. Žáci se proběhnou, uvolní a klidnější se vracejí do vyučování.“

Šk. rok 1994/1995: „Byl založen časopis - Školní střela a s ním i kroužek Mladých novinářů. Prohlédněte si vítězné návrhy soutěže o logo školního časopisu."

 Šk. rok 1994/1995: „ V rámci ostrahy školy byl instalován zabezpečovací systém školy tak, aby bylo možno prostřednictvím kamery ohlídat vstup do budovy.  Vstup do školy tak mohou na obrazovce sledovat administrativní pracovnice p. M. Gärtnerová, pan školník M. Tabara a také pracovnice školní družiny.“

Šk. Rok 1997/1998: „Dokončovací práce na stavbě sedlové střechy, která započala v loňském roce, se protáhla až do letošního školního roku. Podařilo se dokončit stavbu na všech budovách a škola získala velmi pěkný vzhled. Zrekonstuována byla i střecha nad tělocvičnou.“

Školní rok 2002/2003: „K největším akcím však patří úprava školního hřiště. Stavební úpravy se týkaly fotbalového hřiště a atletických sektorů. U ZŠ tak vznikl nádherný sportovní areál. K významným změnám došlo také na celkovém vzhledu školy. Stávající okna byla vyměněna za nová.“

Školní rok 2003/2004: „V roce 2003 byly vytvořeny a spuštěny první webové stránky školy jejich autorem byl Ota Milink, které umožňují veřejnosti sledovat dění ve škole. (pozn. Původní stránky byly nahrazeny v roce 2014 novu verzí)." 

Školní rok 2005/2006: „Žákům byla zpřístupněna nová učebna informatiky. Ta je vybavena novým nábytkem, počítači s LCD monitory, dataprojektorem. Všechny počítače jsou samozřejmě napojeny na síť internet.“

Během celého roku 2006 se konaly akce k 20. výročí založení školy:  „K 20. narozeninám byl vydán školní almanach. Vyvrcholením oslav byla slavnostní školní akademie.“  

Školní rok 2006/2007: „V tomto roce byla zahájena i dokončena přestavba tělocvičny za novou moderní halu. Slavnostní otevření se konalo dne 15.12. 2006." Prohlédněte si fotografie ze slavnostního otevření haly.

Školní rok 2010/2011: „Zahájena příhraniční spolupráce s partnerskou školou z Borského Mikuláše. Škola získala milionový grant v rámci projektu Pohyb nás spojuje a vzájeměn rozvíjí." Prohlédněte si fotografie z prvního společného setkání

Školní rok 2012/2013: „Proběhla významná modernizace učeben didaktickou technikou a nových tabulí. Celková dotace tohoto projektu pro naši školu činí 2 392 800 Kč." Více o projektu Eu peníze školam Šablony ZDE.

Školní rok 2013/2014: „Naše škola si vyrábí většinu energie sama. To vše díky nové fotovoltaické elektrárně, která byla umístěna na střechu naší haly (Napajedelské noviny 1/2014)."

Školní rok 2014/2015:  Modernizace přírodovědných učeben na 2. ZŠ Napajedla. Každoročně po skončení prázdnin mnozí žáci vyhlížejí, jakých změn do- znala škola přes období volna. I letos se měli především žáci druhého stupně na co těšit. Nejvýrazněji zasáhla modernizace naší školy přírodovědné učebny. Přestavba těchto prostor byla financována z Regionálního operačního programu Střední Morava a spolykala částku 1 747 000 Kč. Rekonstruované učebny fyziky a chemie byly předány do užívání v pátek 26. 9. 2014. Od této chvíle se otevírají jak pedagogům, tak žákům, díky modernizaci učeben a jejich vybavení, úplně nové možnosti pracovat v moderně zařízených třídách a v atraktivním prostředí. (Napajedelské noviny 10/2014)."

Letní prázdniny 2015 a 2016: V těchto letech proběhla na naší škole velká rekonstrukce sociálního zařízení. Krásné, moderní a nové toalety byly nejdříve zrekonstruovány v části I. stupně. O rok později i na II. stupni naší školy." 

Školní rok 2016/2017:  Již při příchodu k budově svítí novotou vstupní dveře. A po jejich průchodu každý zaregistruje, že se zcela změnila tvář celého vstupního foyer včetně samotných šaten. Zde byl totiž vyměněn systém společných drátěných kójí za nový moderní systém šatních skříněk pro každé- ho žáka. Jen prvňáčkům systém společné šatny zůstal, a to z důvodu organizačních a prostorových... (Napajedelské noviny 10/2017). Celková investice výše akce dosáhla 3,5mil. Kč."

Letní prázdniny 2019: "Proběhla rekonstrukce šaten a sprch v prostorech školní haly. Za školou jsou ze školní zahrady vybudovány dvě volejbalová a jedno beachvolejballové hřiště. Během bouřky dne 10. srpna 2019 se zřítila starodávná lípa, která stála před naší školou." (obrázek)

Školní rok 2019/2020: Od března začíná mimořádný stav na všech školách v ČR - nucená karanténa COVID19 - uzavření škol v ČR. "Vážení rodiče, ředitelství 2. základní školy Napajedla vás informuje, že na základě opatření vlády ČR, která mají zamezit šíření nákazy COVID-19, nebude až do odvolání od středy 11. 3. 2020 probíhat ve škole výuka a žáci zůstávají doma, kde budou o plnění školních úkolů k domácí práci informováni prostřednictvím aplikace Bakaláři..."  Tento stav, okolo pandemie Covid19, trval prakticky i po celý školní rok 2020/2021. 

Letní prázdniny 2021"Proběhla druhá část rekonstrukce šaten a sprch v prostorech školní haly. Na nádvoří školy byl zabudouván rezerovoár na dešťovou vodu. Proběhla rekonstrukce školní kuchyňky, která je určena žákům pro účely předmětu vaření."

Modernizace přírodovědných učeben na 2. ZŠ Napajedla

Přestavba těchto prostor byla financována z Regionálního operačního programu Střední Morava a spolykala částku 1 747 000 Kč. Rekonstruované učebny fyziky a chemie byly předány do užívání v pátek 26. 9. 2014. 


Přestavba tělocvičny (2006)

V roce 2006 došlo k přestavbě staré tělocvičny v novou halu. Několik fotografií ukazuje průběh přestavby...


Sportovní areál školy dříve a dnes

Sportovní areál školy byl v posledních letech zmodernizován. Venkovní travnaté hříště a škvárový ovál nahradil umělý trávník a tartanový ovál. Navíc byl areál doplněn i multifunkčním hřištěm. Stejné pozornosti se dostalo i přestavbě staré tělocvičny v moderní halu.  


Oprava střechy školy 1996


Stavba a slavnostní otevření školy

Škola byla založena v roce 1986. Šlo o pavilónovou školu, kde jeden pavilon slouží žákům 1. stupně (1.-5. roč.), druhý žákům školní družiny (ŠD) a třetí žákům 2. stupně (6.-9.roč.).Logo 2. ZŠ Napajedla

2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace,

Komenského 298, Napajedla 763 61

Telefon: 577 941 093
Mobil: 774 601 196
E-mail: podatelna@2zsn.cz
Nahoru Přesunout se na začátek stránky
Do konce školního roku zbývá© 2018 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace, Komenského 298. Všechna práva vyhrazena
Realizace rotate Rotate