Novinky

OZNÁMENÍ

15.04.2021

Vážení rodiče,

dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně naší základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní (6.00 -16.30 hod.) osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.

Pro děti IZS je školní družinou od pondělí 19. 4. 2021 zajištěn dopolední a odpolední program v neměnné skupině. V rámci programu se děti IZS zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku. Ve školní družině jsou vytvořeny podmínky také pro odpočinkové činnosti, volnou hru a pohybové aktivity venku.

Dohled nad dětmi IZS v rámci školní družiny bude vykonávat vychovatel nebo jiný pověřený pedagogický pracovník.  

Děti IZS mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek jako při prezenční výuce.  Na děti IZS účastnících se programu školní družiny se vztahuje povinnost testování obdobně jako je tomu v týdnu prezenční výuky.

Vybrané profese § Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
  • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů
  • příslušníci ozbrojených sil
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky

 

Vážení rodiče,

v případě, že spadáte do skupiny profesí IZS a máte zájem o tuto službu, informujte nás

do pátku 16. 4. 2021 (12.00 hod.) odpovědí na tuto zprávu přes aplikaci Bakaláři/Komens.

Příslušnost k vybraným profesím ISZ zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele při nástupu žáka do této formy výuky.

 

PaedDr. Miroslav Veselý

ředitel školy

Důležité oznámení pro rodiče

08.04.2021

Obnovení výuky od pondělí 12. 4. 2021 VÍCE ZDE»


INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

11.03.2021

Oznámení školní jídelny

01.03.2021

Školní jídelna 2. ZŠ Napajedla bude od 2. března 2021 opět v provozu. Stravování se mohou zúčastnit všichni žáci na distanční výuce.  

Obědy lze v tomto období objednávat každý den do 8 hodin. 

Obědy se budou vydávat POUZE DO JÍDLONOSIČŮ u výdejního okénka v prostorách školní jídelny v době od 12 do 14 hodin. 

Všichni musí dodržovat zavedená hygienická opatření (chirurgická rouška, dezinfekce rukou a rozestupy 2 metry). 

 

V. Mourová, vedoucí ŠJ 

Informace pro rodiče

27.02.2021

Vážení rodiče,
od pondělí 1. 3. 2021 přechází všechny ročníky na distanční výuku.
Uzavřena bude i ŠD a ŠJ.
 
PaedDr. Veselý Miroslav, ředitel školy

ZMĚNA ZVONĚNÍ

11.09.2020

ZMĚNA ZVONĚNÍ - opatření ke zmírnění naplněnosti jídelny
 
0. vyuč. hodina - 7.00 - 7.45 hod.
1. vyuč. hodina - 7.50 - 8.35 hod.
2. vyuč. hodina - 8.45 - 9.30 hod.
3. vyuč. hodina - 9.50 - 10.35 hod.
4. vyuč. hodina - 10.45 - 11.30 hod.
5. vyuč. hodina - 11.40 - 12.25 hod.
6. vyuč. hodina - 12.35 - 13.20 hod.
7. vyuč. hodina - 13.35 - 14.20 hod. (v úterý a ve čtvrtek 13.45 - 14.30 hod. pro žáky, kteří nemají 8. vyučovací hodinu)
8. vyuč. hodina - 14.30 - 15.15 hod.

Informace školní jídelna

28.08.2020

Z bezpečnostních, provozních a zvýšených hygienických opatření v době nemoci COVID-19 jsme byli nuceni, se souhlasem vedení školy, přistoupit k vaření jednoho jídla. Toto opatření platí do odvolání.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem našim strávníkům pevné zdraví.

Věra MOUROVÁ (vedoucí ŠJ Napajedla)

Aplikace Bakaláři

19.09.2016

Stáhněte si oficiální aplikaci pro jednodušší přístup k systému Bakaláři na mobilních zařízeních ZDE»

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče: http://185.235.48.17/BAKAWEB/login.aspx

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.Logo 2. ZŠ Napajedla

2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace,

Komenského 298, Napajedla 763 61

Telefon: 577 941 093
Mobil: 774 601 196
E-mail: zsnapii@seznam.cz
Nahoru Přesunout se na začátek stránky
Do konce školního roku zbývá© 2018 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace, Komenského 298. Všechna práva vyhrazena
Realizace rotate Rotate