Novinky

Informace pro rodiče a žáky

07.07.2020

Rozpis sešitů na školní rok 2020/2021»»

Informace pro žáky i rodiče

18.06.2020

Kompletní informace o ukončení školního roku 2019/2020»»

Informace pro žáky 9. ročníku

16.06.2020

Odevzdání zápisového lístku – MŠMT stanovilo jednotný termín a to do 23.6.2020

Podání žádosti o nové rozhodnutí

-        podle zákona č.135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání

-        pokud uchazeč splnil kritéria přijímacího řízení, ale z kapacitních důvodů nebyl přijat, může podat žádost o vydání nového rozhodnutí

-žádost se podává do 3 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí

- podrobné informace o přijímacím řízení najdete:

Informace k novému zákonu o přijimacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020


Zpráva pro žáky 9. ročníku

09.06.2020

Odvolání proti nepřijetí na SŠ se v letošním školním roce nepodává, je nahrazeno institutem nového rozhodnutí, kdy ředitel SŠ může přijat na uvolněná místa (po odevzdání ZL) uchazeče „pod čarou“.

Upozorňuji na změnu termínu odevzdání zápisových lístků – 5 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

Pokud bude uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, po předložení tohoto rozhodnutí mu bude zápisový lístek ze školy, kam jej odevzdal, vrácen.

Mgr. Hana Jurásková, výchovná poradkyně

Informace o hodnocení žáků za 2.pol. 2019/2020

20.05.2020

Vážení rodiče,

na základě Vyhlášky 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 Vás informuji, že hodnocení na naší škole bude v tomto období vycházet:

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák měl povinnost řádně docházet do školy (do 10. 3. 2020)

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.                                                                                            

PaedDr. Miroslav Veselý

Informace pro rodiče a žáky 9. ročníků

05.05.2020

PŘÍPRAVA ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM »»


Dopis rodičům

19.04.2020

Vážení rodiče,

uplynul měsíc od chvíle, kdy byly v ČR uzavřeny školy a přešlo se na distanční způsob vzdělávání.

Všichni jsme se s touto novou situací museli vypořádat.

Ve spolupráci s našimi pedagogy jsme se snažili přeorganizovat vzdělávání tak, aby bylo pro žáky zvládnutelné.

V rámci průběžných opatření by se nyní výuka měla soustředit hlavně na předměty český jazyk, matematika a cizí jazyk. Ostatní předměty jsou v učebním plánu upozaděny.

Počty zadávaných úkolů i jejich náročnost by měla odpovídat dovednostem, znalostem a mentálním schopnostem dětí tak, aby ve většině byly schopny domácí práci zvládat samy, bez Vaší pomoci. Uvědomujeme si, že i přes tato opatření může být plnění úkolů domácího vzdělávání nad jejich síly a zvládají je, zvláště ti mladší, pouze s Vaší pomocí.

V současnosti pracujeme na spuštění výukové aplikace Teams, která by nás v tomto směru mohla posunout na novou úroveň domácího vzdělávání a která bude i po skončení této mimořádné situace dál fungovat jako podpora domácí výuky.

Vážení rodiče, velmi si cením Vašeho podílu při domácím vzdělávání Vašich dětí.

Uvědomuji si, že tato situace je pro mnohé z Vás velmi komplikovaná a náročná.

Patří Vám obdiv a poděkování.

Přeji Vám pevné zdraví, trpělivost a naději.

 PaedDr. Miroslav Veselý

ředitel školy


Distanční výuka

13.03.2020

Vážení rodiče,
nejpozději do pondělí 16. 3. 2020 bude vyučujícími jednotlivých předmětů s teoretickým zaměřením vašim dětem zadána práce na týden od 16. do 20. 3. 2020.
V příštím týdnu by se mělo jednat o úkoly zaměřené na opakování a procvičování učiva. Jejich souhrnný seznam naleznete v elektronické žákovské knížce v sekci - domácí úkoly.
Chceme vás touto formou požádat o spolupráci při kontrole plnění těchto úkolů pro domácí práci. Vzdělávání by v této časově neomezené výjimečné situaci neprospělo, aby si děti myslely, že mají „virové prázdniny“, a nepracovaly vůbec, doporučujeme tedy na konci příštího týdne splnění zadaných úkolů zkontrolovat.
V případě, že nemáte přístupové údaje do elektronické žákovské knížky, obraťte se na třídního učitele, přístupové údaje vám poskytne, nebo zajistí jejich nové vygenerování. Aplikace Bakaláři je naším hlavním komunikačním nástrojem se žáky a zákonnými zástupci. Přístup do ní je možný jak přes webové stránky školy, tak i přes mobilní aplikaci.
Odkazy :
Aplikace pro mobilní zařízení: https://play.google.com/store/apps/details…

Přístupový link do elektronické žákovské knížky 2. základní školy Napajedla:
https://2zsnapajedla.bakalari.cz/BAKAWEB/next/login.aspx

Kontakty na pedagogické pracovníky školy:
http://2zsnapajedla.cz/clanek/pedagogicti-pracovnici

PaedDr. Miroslav Veselý V Napajedlích 13. 3. 2020
ředitel školy

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ A DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

11.03.2020

Vážení rodiče,
pokud máte dítě ve věku do 10 let a budete potřebovat potvrdit Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školy:

Do části A se vyplní:
osobní údaje žáka
zařízení bylo uzavřeno od: 11.3.2020 do ..........(nevyplňujte)
z nařízení orgánu : Ministerstvo zdravotnictví ČR
Důvod uzavření:epidemiologická situace výskytu onemocnění COVID-19

Vypsanou žádost  vám potvrdíme v ředitelně školy a nebo v kanceláři ekonomky školy pí Palové v pondělí v době od 8 hod. do 12 hod. a ve středu v době od 8 hod. do 12 hod. a od 14 hod. do 15,30 hod. 

Od 12.3.2020 budou žáci prostřednictvím elektronické žákovské knížky informováni o úkolech pro domácí práci, prosíme vás proto o součinnost při kontrole plnění těchto zadaných úkolů.


PaedDr. Miroslav Veselý
ředitel školy

UZAVŘENÍ ŠKOLY

10.03.2020

Vážení rodiče,

ředitelství 2. základní školy Napajedla, příspěvková organizace vás informuje, že na základě opatření vlády ČR, která mají zamezit šíření nákazy COVID-19, nebude až do odvolání od středy 11. 3. 2020 probíhat ve škole výuka a žáci zůstávají doma, kde budou o plnění školních úkolů k domácí práci informováni prostřednictvím aplikace Bakaláři. Mimo provoz bude také školní družina a školní jídelna.

O obnovení výuky ve škole Vás budeme informovat prostřednictvím školních webových stránek, školního facebooku a aplikace Bakaláři.

Děkujeme za pochopení

PaedDr. Miroslav Veselý (ředitel školy)

V Napajedlích 10. 3. 2020 

Informace pro rodiče

22.05.2018

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) - účinnosti nabývá dnem 25. května 2018 více info ZDE»


Aplikace Bakaláři

19.09.2016

Stáhněte si oficiální aplikaci pro jednodušší přístup k systému Bakaláři na mobilních zařízeních ZDE»

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče: http://185.235.48.17/BAKAWEB/login.aspx

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.


Logo 2. ZŠ Napajedla

2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace,

Komenského 298, Napajedla 763 61

Telefon: 577 941 093
Mobil: 774 601 196
E-mail: zsnapii@seznam.cz
Nahoru Přesunout se na začátek stránky
Do konce školního roku zbývá© 2018 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace, Komenského 298. Všechna práva vyhrazena
Realizace rotate Rotate