Školní psycholog

Vážení rodiče, vážení učitelé a milí žáci,

i ve školním roce 2023/2024 můžete využívat bezplatných služeb školní psycholožky.

Jmenuji se Ivona Martínková a pracuji na částečný úvazek jako školní psycholožka na 2. základní škole Napajedla. Ráda Vám nabídnu své služby v podobě konzultací, poradenství (v oblasti školní, osobní či rodinné problematiky), psychodiagnostiky či jen popovídání si o starostech všedních dnů.

Jsem tu pro žáky, kteří cítí, že…

- mají problémy se spolužáky a kamarády
- ve třídě není něco v pořádku
- mají problémy s učením
- si nerozumí s učitelem
- mají problémy doma, s rodiči, sourozenci
- mají z něčeho obavy, strach a chtějí si o tom promluvit
- si chtějí jen tak popovídat, svěřit se.

Jsem tu pro rodiče, kteří…

- mají pocit, že jejich dítě má problémy se spolužáky
- vnímají výchovné problémy u svého dítěte a mají pocit, že si s ním moc nerozumí
- řeší neprospívání svého dítěte a výukové potíže
- mají pocit, že učitelé nerozumí jim ani dětem
- chtějí zlepšit vztah rodič – dítě – škola
- si chtějí promluvit o svých rodičovských starostech i radostech.

Jsem tu pro učitele, kteří…

- chtějí pomoci se zlepšením třídního klimatu
- potřebují radu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
- řeší výchovné a výukové problémy žáků
- chtějí pomoci při řešení sociálně patologických jevů u žáků
- cítí narušení vztahů ve třídě
- si chtějí promluvit a sdílet své problémy či pocity.

Hlavní náplní mé práce je:

- individuální práce se žáky – prevence studijního selhávání, konzultace, poradenství
- práce s třídními kolektivy – diagnostika třídního klimatu, prevence šikany, posilování dobrých vztahů v kolektivu
- náslechy ve třídách
- depistážní činnosti zaměřené na vyhledávání žáků se SPU a žáků nadaných
- metodická podpora učitelům, spolupodílení se na tvorbě IVP
- konzultace s rodiči a učiteli
- spolupráce s výchovným poradcem a metodikem prevence
- spolupráce s dalšími zařízeními při péči o žáka.

Pokud za mnou přijde dítě s problémem, který je potřeba řešit dlouhodobě, budou o této skutečnosti zákonní zástupci informováni a následně vyzváni k podepsání Individuálního informovaného souhlasu, který je pro další práci s dítětem nezbytný.

Jako školní psycholog jsem nezávislý pracovník školy a jsem vázána mlčenlivostí, a proto jsou veškeré informace z rozhovorů a z vyšetření důvěrné. Jsem také vázána Etickým kodexem práce školních psychologů.
Výjimku tvoří ty případy, kdy je důvod k obavám, že žákovi hrozí bezprostřední nebezpečí, nebo že žák ohrožuje jiné osoby.

Veškeré osobní údaje se zpracovávají dle Směrnice pro nakládání s osobními údaji 2. ZŠ Napajedla platné od 25. května 2018 (GDPR).

Konzultační hodiny:

  • pondělí 7:45 - 11:45
  • úterý: 13:00 – 17:00
  • středa 7:45 - 11:45
  • čtvrtek 7:45 - 11:45

Po předchozí domluvě je možný i jiný termín.

Vzhledem k tomu, že v průběhu dne pracuji na různých místech školy, může se stát, že v době konzultací nebudu k zastižení, proto si, prosím, domluvte schůzku dopředu (osobně, e-mailem, telefonicky), abych se Vám mohla plně věnovat.

Kontakt:

e- mail: martinkova2zsn@gmail.com telefon: 572 809 050
kancelář: ve 2. patře vedle ekonomky školy (paní Palová)


Logo 2. ZŠ Napajedla

2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace,

Komenského 298, Napajedla 763 61

Telefon: 577 941 093
Mobil: 774 601 196
E-mail: podatelna@2zsn.cz
Nahoru Přesunout se na začátek stránky
Do konce školního roku zbývá© 2018 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace, Komenského 298. Všechna práva vyhrazena
Realizace rotate Rotate