Informace o škole

"Snažíme se o to, aby každý žák měl pocit,
že osobně pro učitele něco znamená."

Škola:

Naše škola byla založena v roce 1986. Jde o pavilónovou školu, kde jeden pavilon slouží žákům 1. stupně (1.-5. roč.), druhý žákům školní družiny (ŠD) a třetí žákům 2. stupně (6.-9.roč.). K výuce slouží 25 kmenových učeben, 14 odborných pracoven vybavených moderní vyučovací technikou (notebooky, dataprojektory, interaktivní tabule…), 4 oddělení ŠD, knihovna s čítárnou, krásný sportovní areál a zrekonstruovaná tělocvična. V budově školy je školní jídelna (ŠJ), školní bufet a nově i automat s dotovaným školním mlékem. Přístup ke škole i všechny prostory ve škole jsou bezbariérové.

  

Prostory školy:

Vnitříní prostory naší školy jsou pravidelně modernizovány. V posledních letech šlo především o modernizaci venkovního sportovního areálu a haly, počítačových učeben, vytvoření multimediální jazykové učebny, technickou modernizaci jednotlivých tříd na 1. i 2. stupni (počítačová technika, lavice, tabule, podlahy, osvětlení atd.), modernizace prostor družiny i školní jídelny aj.

Výuka ve škole:

Škola základ života - to je název našeho školního vzdělávacího programu (ŠVP). Při jeho tvorbě jsme vsadili nejen na kvalitu vzdělávání, ale také na to, aby se žáci ve škole cítili dobře a bezpečně. Náš ŠVP plně reaguje na požadavky, které by měl absolvent základní školy v dnešní i budoucí době mít.

 

Modernizace přírodovědných učeben na 2. ZŠ Napajedla

Přestavba těchto prostor byla financována z Regionálního operačního programu Střední Morava a spolykala částku 1 747 000 Kč. Rekonstruované učebny fyziky a chemie byly předány do užívání v pátek 26. 9. 2014. 


Interiér školyLogo 2. ZŠ Napajedla

2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace,

Komenského 298, Napajedla 763 61

Telefon: 577 941 093
Mobil: 774 601 196
E-mail: podatelna@2zsn.cz
Nahoru Přesunout se na začátek stránky
Do konce školního roku zbývá© 2018 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace, Komenského 298. Všechna práva vyhrazena
Realizace rotate Rotate