Žákovský parlament

Žákovský parlament je samostatným orgánem žáků, je volen jednou ročně a v každé třídě od 5. ročníku je zvolen jeden až tři zástupci. Členové Žákovského parlamentu si volí svého předsedu. S Parlamentem spolupracují 2 vedoucí (koordinátoři) z řad pedagogů, jsou jmenováni ředitelem školy, jsou to p. uč. Jakub Veselý a p. uč. Michal Marek.

Žákovský parlament se schází každé dva až tři týdny. Z každého jednání Parlamentu se pořídí zápis, který je zveřejněn na nástěnce parlamentu nebo zde na webu. Členové Žákovského parlamentu o jednání informují žáky ve své třídě na třídnických hodinách.​

Žákovský parlament:
- podporuje informovanost napříč školou,
- zvyšuje zájem žáků o školní společenství,
- vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu,
- pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti a
- dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat.
Kdo je parlamenťák?
- zástupce své třídy v žákovském parlamentu
- člověk nabízející svůj čas a energii pro dobro spolužáků
- kontaktní osoba pro styk s vedením školy
- nápaditý a samostatný aktivista
- osoba, jíž záleží na tom, jak vypadá jeho okolí a jaká je nálada ve škole
 
 

Logo 2. ZŠ Napajedla

2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace,

Komenského 298, Napajedla 763 61

Telefon: 577 941 093
Mobil: 774 601 196
E-mail: podatelna@2zsn.cz
Nahoru Přesunout se na začátek stránky
Do konce školního roku zbývá© 2018 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace, Komenského 298. Všechna práva vyhrazena
Realizace rotate Rotate